ยินดีต้อนรับ
 
www.bangkokdive.com

      | หน้าแรก | รู้จักเรา | เรียนดำน้ำกับเรา | เที่ยวกับเรา | อุปกรณ์ดำน้ำ | ติดต่อสอบถาม | การชำระเงิน |

Seaventures Dive Resort

Seaventures Dive Resort

Seaventures Dive Resort

Seaventures Dive Resort

Seaventures Dive Resort

Seaventures Sipadan Dive Package

Humphead       Pygmy

เลือกวันเดินทางได้ตามความสะดวกของแต่ละท่าน ไม่กำหนดขั้นต่ำของจำนวนผู้เดินทาง กรุณาอ่านเงื่อนไขในการรับ-ส่งด้านล่าง

ตัวอย่างโปรแกรม 6 วัน 5 คืน

วันแรก
- รับจากสนามบินเข้าที่พัก Heritage Hotel (กรุงเทพฯ - กัวลาฯ - ตาวาอู)

วันที่สอง
- อาหารเช้าที่ Heritage รับจาก Heritage เดินทางโดย speed boat ใช้เวลานั่งเรือประมาณ 40-45 นาที check in เข้าที่พัก Seaventures Dive Resort
- รับฟังการคำแนะนำเกี่ยวกับที่พักและเรื่องดำน้ำจาก Dive Master ท้องถิ่น
- 1 Orientation dive (house reef ) + 1 boat dives and unlimited resort diving + night dive (house reef )
- อาหารกลางวัน+อาหารค่ำ+อาหารว่าง+ชา กาแฟ น้ำดื่ม บริการตลอดที่ Seaventures Dive Resort

วันที่สาม
- 3 boat dives at Sipadan with local leader ดำ 3 ไดว์ฟในช่วงเช้าซึ่งเป็นเวลาที่เหมาะสำหรับการดำน้ำที่เกาะสิปาดัน มีโอกาสพบปลาฝูง และปลาใหญ่มากกว่าช่วงบ่าย
- ช่วงบ่ายแนะนำให้ดำน้ำดูรอบ ๆ ใต้แท่น และไปเที่ยวเก็บภาพสวย ๆ ที่เกาะมาบูลในช่วงเย็น
- Unlimited resort diving + night dive (house reef with buddy system)
- อาหารเช้า+อาหารกลางวัน+อาหารค่ำ+อาหารว่าง+ชา กาแฟ น้ำดื่ม บริการตลอดที่ Seaventures Dive Resort

วันที่สี่
- 3 boat dives at Mabul or Kapalai with local leader
- Unlimited resort diving + night dive (house reef with buddy system)
- อาหารเช้า+อาหารกลางวัน+อาหารค่ำ+อาหารว่าง+ชา กาแฟ น้ำดื่ม บริการตลอดที่ Seaventures Dive Resort

วันที่ห้า
- 2 boat dives and unlimited resort diving (house reef with buddy system) ขึ้นอยู่กับเวลาขึ้นเครื่องบินกลับของท่าน
- อาหารเช้า+อาหารกลางวัน+อาหารว่าง+ชา กาแฟ น้ำดื่ม บริการตลอดที่ Seaventures Dive Resort
- 13.00 Hrs. check out จาก Seaventures เดินทางสู่ Tawau เข้าที่พัก Heritage hotel

วันที่หก
- อาหารเช้าที่ Heritage แล้วส่งสนามบิน Tawau

หมายเหตุ
- รายการเดินทางท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แต่จะคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก
- การันตีเข้าดำน้ำที่สิปาดัน 1 วัน 3 boat dives ในช่วงเช้าแต่อาจจะสลับเป็นเข้าวันอื่นบ้างตามโควต้าที่ได้รับ หากต้องการเข้าสิปาดัน 2 วัน ต้องพักที่ Seaventures 5 คืน

อัตราค่าบริการ
- ท่านละ MYR 3,300 พักห้องละ 2 ท่าน ถ้าต้องการพักเดี่ยวเพิ่มเงิน 50% จากราคาปกติ
- ราคานี้ใช้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561

อัตราค่าบริการนี้รวม
- ค่าที่พัก Seaventures Dive Resort 3 คืน พักห้องละ 2 ท่าน
- ค่าที่พักคืนแรก Heritage Hotel 1 คืน รวมอาหารเช้า พักห้องละ 2 ท่าน
- ค่าที่พักคืนสุดท้าย Heritage Hotel หรือเทียบเท่า 1 คืน รวมอาหารเช้า พักห้องละ 2 ท่าน
- ค่าอาหาร 11 มื้อ และเครื่องดื่มตามรายการ
- 9 Boat Dives ตามรายการ
- Unlimited Resort Diving ( House Reef with buddy system)
- Unlimited Night Dive ( House Reef with buddy system)
- Tanks, Weights และ Weight Belt
- สิ่งอำนวยความสะดวกของ Seaventures Dive Resort เช่น ห้องคาราโอเกะ internet โต๊ะปิงปอง สนุ๊กเกอร์
- Dive Leader ท้องถิ่น
- ค่ารถรับ-ส่งสนามบิน และเรือรับ-ส่งตามรายการ

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
- ค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศและภายในประเทศมาเลเซีย
- ค่าอุปกรณ์ดำน้ำ และไฟฉายดำน้ำ
- ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ในรายการ
- ค่าธรรมเนียมเข้าดำน้ำในเขตเกาะสิปาดัน ท่านละ RM.40 ต่อวัน ต่อท่าน ซึ่งขึ้นอยู่กับเจ้าหน้าที่ Sabah จะอนุญาตหรือไม่ (ถ้าส่งรายชื่อสมัครช้าอาจไม่ได้เข้าเลย)

การจองและชำระเงิน
- มัดจำ 50% เมื่อทำการจอง ส่วนที่เหลือชำระหมดก่อนวันเดินทาง 30 วัน
- การจองจะสมบูรณ์เมื่อท่านมีการชำระเงินมัดจำแล้วเท่านั้น
- ชำระ 100% เมื่อทำการจอง ในช่วงก่อนวันเดินทาง 30 วัน
- รับชำระเป็นเงินบาทเท่านั้น ใช้ อัตราแลกเปลี่ยน (ราคาขายของ MYR ) ของธนาคารกรุงเทพ ณ วันที่จะชำระเงินทั้งหมด

การยกเลิก
- หากท่านยกเลิกก่อน 45 วัน ก่อนถึงวันเดินทาง จะไม่คิดเงิน
- หากท่านยกเลิกก่อน 30 วัน ก่อนถึงวันเดินทาง จะคิดเงิน 20%
- หากท่านยกเลิกน้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันเดินทาง จะคิดเงิน 50%
- หากท่านยกเลิกน้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันเดินทาง จะไม่คืนเงินให้

บริการอื่น ๆ
- สำหรับตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศและภายในประเทศมาเลเซีย ทางเรายินดีรับจองให้ท่าน แต่ราคาจะขี้นอยู่กับวันที่ท่านทำการจอง
- ค่าเช่าอุปกรณ์ดำน้ำ USD 100 / Package

เงื่อนไขรถและเรือรับ-ส่งของ Seaventures

1. จะให้บริการรถรับจากสนามบิน Tawau ไป Semporna ล่วงหน้าเพียงหนึ่งวัน (24 ชม.) ก่อนจะเข้า Check-in ที่ Seaventures เท่านั้น

2. ตารางเวลารับ-ส่งของรถและเรือ
ตารางเวลารถรับ-ส่ง
Route Time
Tawau Airport to Semporna 08.30 hrs. 11.00 hsrs. 15.00 hrs.
Tawau Town to Semporna 07.30 hrs . 09.30 hrs. 14.30 hrs.
Semporna to Tawau Airport or Town 12.00 hrs. 15.00 hrs. N/A

ตารางเวลาเรือรับ-ส่ง
Route Time
Semporna to Rig 10.00 hrs. * 12.30 hrs. 16.00 hrs.
Rig to Semporna 11.00 hrs. 14.00 hrs. * N/A

หมายเหตุ:
หากท่านเดินทางในช่วงเวลาที่มี * ในตารางจะไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มตามข้อ 3.3 ด้านล่าง

3. ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับการเดินทางคนเดียว
3.1 ตารางเวลารถและเรือรับ-ส่งด้านบนสำหรับผู้เดินทางอย่างน้อย 2 ท่าน หากท่านเดินทางเพียงท่านเดียวถึงแม้จะเป็นไปตามตารางเวลารถ และเรือรับ-ส่งก็ตาม จะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม
3.2 ค่าใช้จ่ายเพิ่มหากท่านเดินทางเพียงท่านเดียว (เดินทางตามเวลาในตารางรถและเรือรับ-ส่งด้านบน)
- ค่ารถ MYR 75 ต่อเที่ยว
- ค่าเรือ MYR 300 ต่อเที่ยว
3.3 สำหรับตารางเรือรับ-ส่ง (เรือเท่านั้น) หากท่านเดินทางเพียงท่านเดียว และเดินทางในช่วงเวลาที่มี * ในตารางคือ Semporna to Rig: 10.00 hrs และ Rig to Semporna: 13.30 hrs ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม (ตารางในข้อ 2)

4. หากท่านต้องการให้มีบริการรถและเรือรับ-ส่ง นอกเหนือจากเวลาที่กำหนดในตารางด้านบน จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
- ค่ารถ MYR 150 ต่อเที่ยว
- ค่าเรือ MYR 600 ต่อเที่ยว

หมายเหตุ: ท่านจะต้องแจ้งเวลาในการรับ-ส่งของท่านทั้งทางรถและทางเรือให้รีสอร์ททราบล่วงหน้าก่อน 24 ชั่วโมง

Student Login
Username ::
Password ::


© Copyright www.bangkokdive.com 2003-2018 Mobile: 0-81-810-7889, 0-88-611-3388