ยินดีต้อนรับ
 
www.bangkokdive.com
 

      | หน้าแรก | รู้จักเรา | เรียนดำน้ำกับเรา | เที่ยวกับเรา | อุปกรณ์ดำน้ำ | ติดต่อสอบถาม | การชำระเงิน |

Seaventures Dive Resort

Seaventures Dive Resort

Seaventures Dive Resort

Seaventures Dive Resort

Seaventures Dive Resort

Seaventures Sipadan Dive Package

Humphead       Pygmy

เลือกวันเดินทางได้ตามความสะดวกของแต่ละท่าน ไม่กำหนดขั้นต่ำของจำนวนผู้เดินทาง กรุณาอ่านเงื่อนไขในการรับ-ส่งด้านล่าง

ตัวอย่างโปรแกรม 4 วัน 3 คืน

วันแรก
- รับจากสนามบินหรือโรงแรมเมือง Tawau หรือ Semporna เดินทางสู่ท่าเรือ จากนั้นเดินทางโดย speed boat ใช้เวลานั่งเรือประมาณ 40-45 นาที check in เข้าที่พัก Seaventures Dive Resort
- รับฟังการคำแนะนำเกี่ยวกับที่พักและเรื่องดำน้ำจาก Dive Master ท้องถิ่น
- 1 Orientation dive (house reef ) + 1 boat dives and unlimited resort diving + night dive (house reef )
- อาหารกลางวัน+อาหารค่ำ+อาหารว่าง+ชา กาแฟ น้ำดื่ม บริการตลอดที่ Seaventures Dive Resort

วันที่สอง
- 3 boat dives at Sipadan with local leader ดำ 3 ไดว์ฟในช่วงเช้าซึ่งเป็นเวลาที่เหมาะสำหรับการดำน้ำที่เกาะสิปาดัน มีโอกาสพบปลาฝูง และปลาใหญ่มากกว่าช่วงบ่าย
- ช่วงบ่ายแนะนำให้ดำน้ำดูรอบ ๆ ใต้แท่น และไปเที่ยวเก็บภาพสวย ๆ ที่เกาะมาบูลในช่วงเย็น
- Unlimited resort diving + night dive (house reef with buddy system)
- อาหารเช้า+อาหารกลางวัน+อาหารค่ำ+อาหารว่าง+ชา กาแฟ น้ำดื่ม บริการตลอดที่ Seaventures Dive Resort

วันที่สาม
- 3 boat dives at Mabul or Kapalai with local leader
- Unlimited resort diving + night dive (house reef with buddy system)
- อาหารเช้า+อาหารกลางวัน+อาหารค่ำ+อาหารว่าง+ชา กาแฟ น้ำดื่ม บริการตลอดที่ Seaventures Dive Resort

วันที่สี่
- 2 boat dives and unlimited resort diving (house reef with buddy system) ขึ้นอยู่กับเวลาขึ้นเครื่องบินกลับของท่าน
- อาหารเช้า+อาหารกลางวัน+อาหารว่าง+ชา กาแฟ น้ำดื่ม บริการตลอดที่ Seaventures Dive Resort
- 14.00 Hrs. check out จาก Seaventures เดินทางโดย Speed boat สู่ท่าเรือ Semporna รถตู้ส่งสนามบิน หรือส่งโรงแรมในเมือง Semporna หรือ Tawau

หมายเหตุ
- รายการเดินทางท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แต่จะคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก
- การันตีเข้าดำน้ำที่สิปาดัน 1 วัน 3 boat dives ในช่วงเช้าแต่อาจจะสลับเป็นเข้าวันอื่นบ้างตามโควต้าที่ได้รับ ถ้าต้องการดำน้ำเพิ่มอีก 2 boat dives ที่สิปาดันในช่วงบ่าย มีค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ MYR 300 ขั้นต่ำต้องมี 4 ท่านขึ้นไป
- หากต้องการเข้าดำน้ำที่สิปาดัน 2 วัน ต้องพักที่ Seaventures 5 คืน

อัตราค่าบริการ
- ท่านละ MYR 3,300
- พักห้องละ 2 ท่าน ถ้าต้องการพักเดี่ยวเพิ่มเงิน 50% จากราคาปกติ
- ราคานี้ใช้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562

อัตราค่าบริการนี้รวม
- ค่าที่พัก Seaventures Dive Resort 3 คืน พักห้องละ 2 ท่าน
- ค่าอาหาร และเครื่องดื่มตามโปรแกรม
- ดำน้ำ 9 Boat Dives ตามโปรแกรม
- Unlimited Resort Diving ( House Reef with buddy system)
- Unlimited Night Dive ( House Reef with buddy system)
- Tanks, Weights และ Weight Belt
- สิ่งอำนวยความสะดวกของ Seaventures Dive Resort เช่น ห้องคาราโอเกะ internet โต๊ะปิงปอง สนุ๊กเกอร์
- Dive Leader ท้องถิ่น
- ค่ารถรับ-ส่งสนามบิน และเรือรับ-ส่งตามโปรแกรม
- ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 รักษา 500,000 ตาม พรบ. การท่องเที่ยว
- ค่า GST 6 % หากรัฐบาลมาเลเซียประกาศปรับ GST ราคาจะมีการเปลี่ยนแปลงตามค่า GST

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
- ค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศและภายในประเทศมาเลเซีย
- ค่าอุปกรณ์ดำน้ำ และไฟฉายดำน้ำ
- ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ในโปรแกรม
- ค่าธรรมเนียมเข้าดำน้ำในเขตเกาะสิปาดัน ท่านละ RM.40 ต่อวัน ต่อท่าน ชำระที่ซีเวนเจอร์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามประกาศของรัฐซาบาร์
- ค่า Malaysia Tourism Tax ห้องละ 10 ริงกิตต่อคืนต่อห้อง ชำระที่ซีเวนเจอร์ ตามจำนวนคืนที่พัก ตามประกาศของรัฐบาลมาเลเซีย


การจองและชำระเงิน
- มัดจำ 30% เมื่อทำการจอง ส่วนที่เหลือชำระหมดก่อนวันเดินทาง 30 วัน
- การจองจะสมบูรณ์เมื่อท่านมีการชำระเงินมัดจำแล้วเท่านั้น
- ชำระ 100% เมื่อทำการจอง ในช่วงก่อนวันเดินทาง 30 วัน
- รับชำระเป็นเงินบาทเท่านั้น ใช้ อัตราแลกเปลี่ยน (ราคาขายของ MYR ) ของธนาคารกรุงเทพ ณ วันที่จะชำระเงินทั้งหมด

การยกเลิก
- หากท่านยกเลิกก่อน 45 วัน ก่อนถึงวันเดินทาง จะไม่คิดเงิน
- หากท่านยกเลิกก่อน 30 วัน ก่อนถึงวันเดินทาง จะคิดเงิน 20%
- หากท่านยกเลิกน้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันเดินทาง จะคิดเงิน 50%
- หากท่านยกเลิกน้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันเดินทาง จะไม่คืนเงินให้

บริการอื่น ๆ
- สำหรับตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศและภายในประเทศมาเลเซีย ทางเรายินดีบริการจองให้ท่าน ราคาตามค่าตั๋วในวันที่ทำการจอง
- ค่าห้องพักบนฝั่งที่ Tawau หรือ Semporna คืนละประมาณ MYR 150 รวมอาหารเช้า แต่ไม่รวมค่า Malaysia tourism tax ห้องละ MYR 10 ต่อคืน
- ค่ารถ Taxi รับส่งสนามบินไป Tawau เที่ยวละประมาณ MYR 50 ต่อคัน
- ค่าเช่าอุปกรณ์ดำน้ำ วันละ MYR 100 ต่อชุด

เงื่อนไขรถและเรือรับ-ส่งของ Seaventures

1. จะให้บริการรถรับจากสนามบิน Tawau ไป Semporna ล่วงหน้าเพียงหนึ่งวัน (24 ชม.) ก่อนจะเข้า Check-in ที่ Seaventures เท่านั้น

2. ตารางเวลารับ-ส่งของรถและเรือ
ตารางเวลารถรับ-ส่ง
Route Time
Tawau Airport to Semporna 08.30 hrs. 11.00 hsrs. 15.00 hrs.
Tawau Town to Semporna 07.30 hrs . 09.30 hrs. 14.30 hrs.
Semporna to Tawau Airport or Town 12.00 hrs. 15.00 hrs. N/A

ตารางเวลาเรือรับ-ส่ง
Route Time
Semporna to Rig 10.00 hrs. * 12.30 hrs. 16.30 hrs.
Rig to Semporna 11.00 hrs. 14.00 hrs. * N/A

หมายเหตุ:
หากท่านเดินทางในช่วงเวลาที่มี * ในตารางจะไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มตามข้อ 3.3 ด้านล่าง

3. ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับการเดินทางคนเดียว
3.1 ตารางเวลารถและเรือรับ-ส่งด้านบนสำหรับผู้เดินทางอย่างน้อย 2 ท่าน หากท่านเดินทางเพียงท่านเดียวถึงแม้จะเป็นไปตามตารางเวลารถ และเรือรับ-ส่งก็ตาม จะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม
3.2 ค่าใช้จ่ายเพิ่มหากท่านเดินทางเพียงท่านเดียว (เดินทางตามเวลาในตารางรถและเรือรับ-ส่งด้านบน)
- ค่ารถ MYR 75 ต่อเที่ยว
- ค่าเรือ MYR 300 ต่อเที่ยว
3.3 สำหรับตารางเรือรับ-ส่ง (เรือเท่านั้น) หากท่านเดินทางเพียงท่านเดียว และเดินทางในช่วงเวลาที่มี * ในตารางคือ Semporna to Rig: 10.00 hrs และ Rig to Semporna: 13.30 hrs ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม (ตารางในข้อ 2)

4. หากท่านต้องการให้มีบริการรถและเรือรับ-ส่ง นอกเหนือจากเวลาที่กำหนดในตารางด้านบน จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
- ค่ารถ MYR 150 ต่อเที่ยว
- ค่าเรือ MYR 600 ต่อเที่ยว

หมายเหตุ: ท่านจะต้องแจ้งเวลาในการรับ-ส่งของท่านทั้งทางรถและทางเรือให้รีสอร์ททราบล่วงหน้าก่อน 24 ชั่วโมงTAT Licence No. 11/08910

TAT Licence No. 11/08910
สมัครรับข่าวสาร

กรุณาใส่ Email ของท่านแล้ว Click ส่งข้อมูล© Copyright www.bangkokdive.com 2003-2018 Mobile: 0-81-810-7889, 0-88-611-3388