ยินดีต้อนรับ
 
www.bangkokdive.com
 

      | หน้าแรก | รู้จักเรา | เรียนดำน้ำกับเรา | เที่ยวกับเรา | อุปกรณ์ดำน้ำ | ติดต่อสอบถาม | การชำระเงิน |

Seaventures Dive Resort

Seaventures Dive Resort

Eagle Ray Schedule

Eagle Ray Liveaboard

Sting Ray Schedule

Sting Ray Liveaboard
วันเดินทาง :: 27 July 2018 - 29 July 2018

ดำน้ำทะเลชุมพร

Whale Shark

27 ก.ค. 2561 
- เดินทางสู่ชุมพร
- เข้าที่พัก

28 ก.ค. 2561
- อาหารเช้าที่พัก
- ดำน้ำ 2 dives
- อาหารกลางวัน บนเรือ 
- ดำน้ำ 1 dives
- อาหารกลางเย็นที่พัก 

29 ก.ค. 2561
- อาหารเช้าที่พัก
- ดำน้ำ 2 dives
- อาหารกลางวัน บนเรือ 
- ดำน้ำ 1 dives
- เดินทางกลับ
- ถึง กทม. โดยสวัสดิภาพ

ราคานี้รวม
- ค่าดำน้ำ 5 dives
- ค่าอาหาร 5 มื้อ
- ค่าที่พัก 2 คืน
- ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง

ราคาท่านละ 7,000 บาท

ราคานี้ไม่รวม
- ค่าอุปกรณ์ดำน้ำ
- ค่ารถเดินทางไป กลับ
- ค่าธรรมเนียมดำน้ำ 400 บาท (200 บาท x 2 วัน)


Back


TAT Licence No. 11/08910

TAT Licence No. 11/08910
สมัครรับข่าวสาร

กรุณาใส่ Email ของท่านแล้ว Click ส่งข้อมูล© Copyright www.bangkokdive.com 2003-2018 Mobile: 0-81-810-7889, 0-88-611-3388