ยินดีต้อนรับ
 
www.bangkokdive.com

      | หน้าแรก | รู้จักเรา | เรียนดำน้ำกับเรา | เที่ยวกับเรา | อุปกรณ์ดำน้ำ | ติดต่อสอบถาม | การชำระเงิน |

Seaventures Dive Resort

Seaventures Dive Resort

Eagle Ray Schedule

Eagle Ray Liveaboard

Sting Ray Schedule

Sting Ray Liveaboard
วันเดินทาง :: 28 February 2018 - 05 March 2018

โปรโมชั่นดำน้ำสิปาดัน พักซีเวนเจอร์ 6 วัน 5 คืน

***ใช้สำหรับทริป Feb. 28 - Mar. 05, 2018 นี้เท่านั้น

วันแรก
- บินสู่ Tawau เที่ยวบิน AK5740 : 17.30 - 20.25  
- รถรับจากสนามบินเข้าที่พัก Heritage Hotel (กรุงเทพฯ - กัวลาฯ - ตาวาอู)

วันที่สอง
- อาหารเช้าที่ Heritage เดินทางโดยรถสู่ท่าเรือ Samporna ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วไมง ลงเรือ speed boat ใช้เวลานั่งเรือประมาณ 40 นาที check in เข้าที่พัก Seaventures Dive Resort
- รับฟังการคำแนะนำเกี่ยวกับที่พักและเรื่องดำน้ำจาก Dive Master ท้องถิ่น
- 1 check dive (house reef ) + 1 boat dives and unlimited resort diving + night dive (house reef )
- อาหารกลางวัน+อาหารค่ำ+อาหารว่าง+ชา กาแฟ น้ำดื่ม บริการตลอดที่ Seaventures Dive Resort

วันที่สาม
- 3 boat dives at Sipadan
- Unlimited resort diving + night dive (house reef with buddy system)
- อาหารเช้า+อาหารกลางวัน+อาหารค่ำ+อาหารว่าง+ชา กาแฟ น้ำดื่ม บริการตลอดที่ Seaventures Dive Resort

วันที่สี่
- 3 boat dives at Mabul or Kapalai with local leader
- Unlimited resort diving + night dive (house reef with buddy system)
- อาหารเช้า+อาหารกลางวัน+อาหารค่ำ+อาหารว่าง+ชา กาแฟ น้ำดื่ม บริการตลอดที่ Seaventures Dive Resort

วันที่ห้า
- 2 boat dives at Mabul or Kapalai with local leader
- Unlimited resort diving (house reef with buddy system) ขึ้นอยู่กับเวลาขึ้นเครื่องบินกลับของท่าน
- อาหารเช้า+อาหารกลางวัน+อาหารว่าง+ชา กาแฟ น้ำดื่ม บริการตลอดที่ Seaventures Dive Resort
- 14.00 Hrs. ออกจาก Seaventures เดินทางสู่ Tawau เข้าที่พัก Heritage Hotel

วันที่หก
- อาหารเช้าที่ Heritage Hotel รถรับจาก Heritage Hotel ส่งสนามบิน Tawau เที่ยวบิน AK5745 : 10.15 - 13.00

หมายเหตุ
- รายการเดินทางท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แต่จะคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก
- การันตีเข้าดำน้ำที่สิปาดัน 1 วัน 3 boat dives ในช่วงเช้าแต่อาจจะสลับเป็นเข้าวันอื่นบ้างตามโควต้าที่ได้รับ ถ้าต้องการดำน้ำเพิ่มอีก 2 boat dives ที่สิปาดันในช่วงบ่าย มีค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ MYR 300 ขั้นต่ำต้องมี 4 ท่านขึ้นไป

อัตราค่าบริการ
จองเป็นคู่ 42,000 บาท ต่อ 2 ท่าน 
จองเดี่ยวท่านละ 22,000 บาท
พักห้องละ 2 ท่าน ถ้าพักเดี่ยวเพิ่มเงิน 50% จากราคาปกติ

อัตราค่าบริการนี้รวม
- ค่าที่พัก Seaventures Dive Resort 3 คืน พักห้องละ 2 ท่าน
- ค่าที่พักคืนแรก Heritage Hotel 1 คืน รวมอาหารเช้า พักห้องละ 2 ท่าน
- ค่าที่พักคืนสุดท้าย Heritage Hotel 1 คืน รวมอาหารเช้า พักห้องละ 2 ท่าน
- ค่าอาหาร 10 มื้อ และเครื่องดื่มตามรายการ
- ดำน้ำ 9 Boat Dives ตามรายการ
- Unlimited Resort Diving ( House Reef with buddy system)
- Unlimited Night Dive ( House Reef with buddy system)
- Tanks, Weights และ Weight Belt
- สิ่งอำนวยความสะดวกของ Seaventures Dive Resort เช่น ห้องคาราโอเกะ internet โต๊ะปิงปอง สนุ๊กเกอร์
- Dive Leader ท้องถิ่น
- ค่ารถรับ-ส่งสนามบินตามรายการ
- ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 รักษา 500,000 ตาม พรบ. การท่องเที่ยว 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
- ค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศและภายในประเทศมาเลเซีย
- ค่าอุปกรณ์ดำน้ำ และไฟฉายดำน้ำ
- ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ในโปรแกรม
- ค่าธรรมเนียมเข้าดำน้ำในเขตเกาะสิปาดัน ท่านละ RM.40 ต่อวัน ชำระตรงที่ Seaventures
- ค่า Malaysia tourism tax ห้องละ MYR 10 ชำระตรงที่ Seaventures

บริการอื่น ๆ
- ค่าเช่าอุปกรณ์ดำน้ำ

การจองและชำระเงิน
- มัดจำ 30% เมื่อทำการจอง ส่วนที่เหลือชำระหมดก่อนวันเดินทาง 30 วัน
- การจองจะสมบูรณ์เมื่อท่านมีการชำระเงินมัดจำแล้วเท่านั้น
- ชำระ 100% เมื่อทำการจอง ในช่วงก่อนวันเดินทาง 30 วัน
- รับชำระเป็นเงินบาทเท่านั้น ใช้ อัตราแลกเปลี่ยน (ราคาขายของ MYR) ของธนาคารกรุงเทพ ณ วันที่จะชำระเงินทั้งหมด
- ยินดีรับชำระด้วยบัตรเครดิต มีชาร์จเพิ่มตามบัตรเครดิตแต่ละธนาคาร แต่ต้องมาที่ออฟฟิสหรือนัดได้ที่ เดอะ พรอมานาด รามอินทรา

การยกเลิก
- หากท่านยกเลิกก่อน 45 วัน ก่อนถึงวันเดินทาง จะไม่คิดเงิน
- หากท่านยกเลิกก่อน 30 วัน ก่อนถึงวันเดินทาง จะคิดเงิน 20%
- หากท่านยกเลิกน้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันเดินทาง จะคิดเงิน 50%
- หากท่านยกเลิกน้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันเดินทาง จะไม่คืนเงินให้ 


Back


TAT Licence No. 11/08910

TAT Licence No. 11/08910
สมัครรับข่าวสาร

กรุณาใส่ Email ของท่านแล้ว Click ส่งข้อมูล© Copyright www.bangkokdive.com 2003-2018 Mobile: 0-81-810-7889, 0-88-611-3388