ยินดีต้อนรับ
 
www.bangkokdive.com

      | หน้าแรก | รู้จักเรา | เรียนดำน้ำกับเรา | เที่ยวกับเรา | อุปกรณ์ดำน้ำ | ติดต่อสอบถาม | การชำระเงิน |

Seaventures Dive Resort

Seaventures Dive Resort

Seaventures Dive Resort

Seaventures Dive Resort

Seaventures Dive Resort

Seaventures Sipadan Dive Package

Promotion Now - Dec. 2022


Humphead       Pygmy

เลือกวันเดินทางได้ตามความสะดวกของแต่ละท่าน เดินทาง 2 ท่านขึ้นไป กรุณาอ่านเงื่อนไขในการรับ-ส่งด้านล่าง

ตัวอย่างโปรแกรม 4 วัน 3 คืน

วันแรก
- รับจากสนามบินหรือโรงแรมเมือง Tawau หรือ Semporna เดินทางสู่ท่าเรือ จากนั้นเดินทางโดย speed boat ใช้เวลานั่งเรือประมาณ 40-45 นาที check in เข้าที่พัก Seaventures Dive Resort
- รับฟังการคำแนะนำเกี่ยวกับที่พักและเรื่องดำน้ำจาก Dive Master ท้องถิ่น
- 1 Orientation dive (house reef ) + 1 boat dives and unlimited resort diving + night dive (house reef )
- อาหารกลางวัน+อาหารค่ำ+อาหารว่าง+ชา กาแฟ น้ำดื่ม บริการตลอดที่ Seaventures Dive Resort

วันที่สอง
- 3 boat dives at Sipadan with local leader ดำ 3 ไดว์ฟในช่วงเช้าซึ่งเป็นเวลาที่เหมาะสำหรับการดำน้ำที่เกาะสิปาดัน มีโอกาสพบปลาฝูง และปลาใหญ่มากกว่าช่วงบ่าย
- ช่วงบ่ายแนะนำให้ดำน้ำดูรอบ ๆ ใต้แท่น และไปเที่ยวเก็บภาพสวย ๆ ที่เกาะมาบูลในช่วงเย็น
- Unlimited resort diving + night dive (house reef with buddy system)
- อาหารเช้า+อาหารกลางวัน+อาหารค่ำ+อาหารว่าง+ชา กาแฟ น้ำดื่ม บริการตลอดที่ Seaventures Dive Resort

วันที่สาม
- 3 boat dives at Mabul or Kapalai with local leader
- Unlimited resort diving + night dive (house reef with buddy system)
- อาหารเช้า+อาหารกลางวัน+อาหารค่ำ+อาหารว่าง+ชา กาแฟ น้ำดื่ม บริการตลอดที่ Seaventures Dive Resort

วันที่สี่
- 2 boat dives and unlimited resort diving (house reef with buddy system) ขึ้นอยู่กับเวลาขึ้นเครื่องบินกลับของท่าน
- อาหารเช้า+อาหารกลางวัน+อาหารว่าง+ชา กาแฟ น้ำดื่ม บริการตลอดที่ Seaventures Dive Resort
- 14.00 Hrs. check out จาก Seaventures เดินทางโดย Speed boat สู่ท่าเรือ Semporna รถตู้ส่งสนามบิน หรือส่งโรงแรมในเมือง Semporna หรือ Tawau

หมายเหตุ
- รายการเดินทางท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แต่จะคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก
- การันตีเข้าดำน้ำที่สิปาดัน 1 วัน 3 boat dives ในช่วงเช้าแต่อาจจะสลับเป็นเข้าวันอื่นบ้างตามโควต้าที่ได้รับ
- หากต้องการเข้าดำน้ำที่สิปาดัน 2 วัน ต้องพักที่ Seaventures 5 คืน

อัตราค่าบริการ
- ท่านละ MYR 3,200
- พักห้องละ 2 ท่าน ถ้าต้องการพักเดี่ยวเพิ่มเงิน 50% จากราคาปกติ
- ราคานี้ใช้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565

อัตราค่าบริการนี้รวม
- ค่าที่พัก Seaventures Dive Resort 3 คืน พักห้องละ 2 ท่าน
- ค่าที่พัก โรงแรมในเมือง Tawau 1 คืน พักห้องละ 2 ท่าน
- ค่าอาหาร และเครื่องดื่มตามโปรแกรม
- ดำน้ำ 9 Boat Dives ตามโปรแกรม
- Unlimited Resort Diving ( House Reef with buddy system)
- Unlimited Night Dive ( House Reef with buddy system)
- Tanks, Weights และ Weight Belt
- ค่าธรรมเนียมเข้าดำน้ำในเขตเกาะสิปาดัน ท่านละ MYR 140
- สิ่งอำนวยความสะดวกของ Seaventures Dive Resort เช่น ห้องคาราโอเกะ internet โต๊ะปิงปอง สนุ๊กเกอร์
- Dive Leader ท้องถิ่น
- ค่ารถรับ-ส่งสนามบิน และเรือรับ-ส่งตามโปรแกรม
- ค่า GST 6 % หากรัฐบาลมาเลเซียประกาศปรับ GST ราคาจะมีการเปลี่ยนแปลงตามค่า GST

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
- ค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศและภายในประเทศมาเลเซีย
- ค่าอุปกรณ์ดำน้ำ และไฟฉายดำน้ำ
- ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ในโปรแกรม
- ค่า Malaysia Tourism Tax ห้องละ 10 ริงกิตต่อคืนต่อห้อง ชำระที่ซีเวนเจอร์ ตามจำนวนคืนที่พัก ตามประกาศของรัฐบาลมาเลเซีย

การจองและชำระเงิน
- มัดจำ 30% เมื่อทำการจอง ส่วนที่เหลือชำระหมดก่อนวันเดินทาง 30 วัน
- การจองจะสมบูรณ์เมื่อท่านมีการชำระเงินมัดจำแล้วเท่านั้น
- ชำระ 100% เมื่อทำการจอง ในช่วงก่อนวันเดินทาง 30 วัน
- รับชำระเป็นเงินบาทเท่านั้น ใช้ อัตราแลกเปลี่ยน (ราคาขายของ MYR ) ของธนาคารกรุงเทพ ณ วันที่จะชำระเงินทั้งหมด

การยกเลิก
- หากท่านยกเลิกก่อน 45 วัน ก่อนถึงวันเดินทาง จะไม่คิดเงิน
- หากท่านยกเลิกก่อน 30 วัน ก่อนถึงวันเดินทาง จะคิดเงิน 20%
- หากท่านยกเลิกน้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันเดินทาง จะคิดเงิน 50%
- หากท่านยกเลิกน้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันเดินทาง จะไม่คืนเงินให้

บริการอื่น ๆ
- สำหรับตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศและภายในประเทศมาเลเซีย ทางเรายินดีบริการจองให้ท่าน ราคาตามค่าตั๋วในวันที่ทำการจอง

- ค่าเช่าอุปกรณ์ดำน้ำ วันละ MYR 100 ต่อชุด

เงื่อนไขรถและเรือรับ-ส่งของ Seaventures

1. จะให้บริการรถรับจากสนามบิน Tawau ไป Semporna ล่วงหน้าเพียงหนึ่งวัน (24 ชม.) ก่อนจะเข้า Check-in ที่ Seaventures เท่านั้น

2. ตารางเวลารับ-ส่งของรถและเรือ
ตารางเวลารถรับ-ส่ง
Route Time
Tawau Town to Semporna 10.30 hrs.
Tawau Airport to Semporna 11.00 hrs.
Semporna to Tawau Airport or Town 15.00 hrs.

ตารางเวลาเรือรับ-ส่ง
Route Time
Semporna to Rig 12.30 hrs.
Rig to Semporna 14.00 hrs.

หมายเหตุ: ท่านจะต้องแจ้งเวลาในการรับ-ส่งของท่านทั้งทางรถและทางเรือให้รีสอร์ททราบล่วงหน้าก่อน 24 ชั่วโมง



TAT Licence No. 11/08910

TAT Licence No. 11/08910




สมัครรับข่าวสาร

กรุณาใส่ Email ของท่านแล้ว Click ส่งข้อมูล



© Copyright www.bangkokdive.com 2003-2022 Mobile: 0-81-810-7889, 0-88-611-3388